Avís legal

 

Gemar Recobriments i Decoració, S.L., carrer Joaquim Vallespí, núm. 35-37, codi postal: 17257, població: Torroella de Montgrí, NIF: B17574435. Denominació Social: Gemar Recobriments i Decoració, S.L. Nom Comercial: El Vidrier. Domicili Social: carrer Joaquim Vallespí, núm. 35-37, codi postal: 17257, Torroella de Montgrí, NIF: B17574435, telèfon: 972 75 91 51, correu electrònic: info@elvidrier.com, responsable d’aquesta pàgina web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris de la pàgina web respecte quines són les condicions d’ús de la pàgina web. Tota persona que accedeixi a aquesta pàgina web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observació i compliment rigorós de les disposicions que es disposen aquí, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui d’aplicació. El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense que existeixi cap obligació d’avisar prèviament o de posar-ho en coneixement dels usuaris, essent suficient la publicació a la pàgina web del prestador.

 

 

Responsabilitat

 

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada a la seva pàgina web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a ell mateix. La pàgina web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per portar a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització de la pàgina web. Les cookies utilitzades a la pàgina web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb la única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en tancar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Des de la pàgina web del client és possible que es redirigeixi a continguts de terceres pàgines web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers a les seves pàgines web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte d’aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a la pàgina web en qüestió, posant en coneixement de las autoritats competents el contingut en qüestió. El prestador no es fa responsable de la informació ni dels continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadores de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del disposat a l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, amb qui es compromet a col·laborar de forma activa amb la retirada o si és el cas al bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix a la pàgina web algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, es demana que ho notifiqui de forma immediata a l’administrador de la pàgina web. Aquesta pàgina web ha estat revisada i provada per tal que funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

 

 

Protecció de dades personals

 

El prestador es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació dels mitjans de seguretat disposats en l’art. 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD. El prestador posa a disposició dels usuaris la Política de Privacitat de l’entitat informant als usuaris respecte els següents aspectes: – Dades del Responsable del tractament. – Dades tractades. – Fitxer en què s’emmagatzemen. – Finalitat del tractament. – Obligatorietat o no de facilitar-los, així com les conseqüències en cas de no facilitar-los. – Sobre els drets que assisteixen a tot usuari i el procediment par exercitar-los.

 

 

Propietat intel·lectual i industrial

 

La pàgina web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador. Tots els continguts de la pàgina web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents. Independentment de la finalitat per a què fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer a la pàgina web, pertanyen als respectius propietaris, els quals són responsables de qualsevol controvèrsia que puguin suscitar aquests elements. En tot cas, el prestador compta amb la seva autorització expressa i prèvia. El prestador reconeix a favor dels titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, sense que la sola menció o aparició a la pàgina web impliqui l’existència de drets o alguna responsabilitat del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació. Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts de la pàgina web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic: info@elvidrier.com

 

 

Llei aplicable i jurisdicció

 

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o les activitats que hi ha desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Girona.